Ordensregler

Hos os bor mange mennesker på et begrænset areal. Vi har forskellige vaner, og det er netop en del af charmen ved camping. Det betyder også, at der nødvendigvis må gælde nogle få, enkle regler, så man undgår, at nogle campister er til gene for andre. Her er vores gældende ordensregler.

 

OPHOLD PÅ PLADSEN
Lejrcheferne har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Lejrchefens anvisninger skal altid følges. 
Vi beder jer vise andre campinggæster hensyn og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet 23-07 skal der være ro på pladsen. Derfor er bommen også lukket i det tidsrum og kørsel er ikke tilladt. 
Kørsel skal generelt indskrænkes til det mest nødvendige, og denne kørsel skal foregå i skridttempo max 10 km/t som skiltene på pladsen anviser. 
Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Telthuse med faste vægge, vinduer og døre er ikke tilladt. Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven. 
De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles – privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt. 
Flagstænger, antenner, o.l. må ikke opstilles, og gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale med lejrchefen. 
Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen. 
Handel på pladsen accepteres kun, hvis lejrchefens tilladelse foreligger. 
Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken, o.l., skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem dvs. rene og ryddelige.
Den anviste affaldssortering skal benyttes. Information om sorteringen forefindes ved affaldsområdet.  
Bilvask må ikke finde sted på pladsen. 
Opladning af el- og hybridbil er ikke tilladt.
Boldspil må kun foregå på boldbanen og ikke mellem telte og campingvogne. 
Rygning er ikke tilladt i campingpladsens bygninger. Brug askebægre eller skraldespande. 
Vogne skal stilles som anvist af lejrchefen. 

 

HUNDE
Hunde må ikke støje og luftning skal finde sted uden for pladsens område. Hunde skal altid holdes i kort snor og der skal altid medbringes en plasticpose hvis uheldet alligevel skulle være ude. Ingen hunde i servicebygningen eller på badebroen.

 

BRANDSIKKERHED
Vogne/telte må ikke placeres nærmere end 1,5 meter fra skel. Dette er for at opnå en brandsikkerhedsafstand på 3 meter mellem vognene/teltene. Skulle uheldet være ude, er der rundt på pladsen placeret slukningsmateriale – Se oversigtskort. Alarmér brandvæsenet ved at ringe 112.
Hver enhed må max. have to flasker gas stående. 
Afbrænding af bål er som udgangspunkt forbudt og må kun finde sted efter særlig tilladelse fra lejrchefen. 
Der er placeret grille til fri afbenyttelse på terrassen. Sæt grillen i det fri, så osen og varmen kan slippe væk. Placer grillen på et jævnt underlag, der ikke kan brænde. Stil grillen i god afstand fra bevoksning og bygninger. Hav noget vand stående tæt på grillen, fx en spand med vand. Lad grillen slukke helt færdig ude i det fri.

 

ANKOMST OG AFREJSE
Camping: 
Check ind fra kl. 14.00. 
Betaling senest kl. 10.00 på afrejsedagen. 
Afrejse senest kl. 12.00.
Hytter: 
Check ind fra kl. 14.00. 
Afrejse senest kl. 11.00.

 

ANSVAR
Vi som ejere af Grønnehave Strand Camping påtager os intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, kan være bortvisning. 

 

NATUR OG MILJØ
Da vi ligger midt i naturen skal der værnes om den. Der må ikke saves grene af træer eller buske. Dette står lejrchefen for hvis det findes nødvendigt. Husk at rydde op efter dig. Brug skraldespandene.
     
SÆSON
For campinggæster, der har indgået en aftale om leje af sæsonplads gælder mere udførlige regler for campingvognens mobilitet, enhedspladsernes indretning m.m. 
Reglerne er indarbejdet i lejeaftalen om sæsonpladsen, men kan altid udleveres ved henvendelse i receptionen.