Betingelser

Handelsbetingelser

Bookingbetingelser og regler – Generel information om onlinekøb ved Grønnehave Strand Camping

Salg og levering

I det følgende vil du finde nyttige oplysninger om brug af online booking. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, hvordan du modtager en kvittering for et køb og meget mere.

Betaling

Alle priser er ligesom alle andre steder på hjemmesiden skrevet i danske kroner, inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart angivet i situationen. Betaling sker ved hjælp af en af de accepterede betalingskort / kreditkort til online booking, herunder Visa, Mastercard, Maestro. Der pålægges gebyr på alle betalingskort.

Informationer om handel på internettet

Du kan trygt handle på internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dk, www.fdih.dk.

Ændring af booking

For ændring af booking skal du kontakte campingpladsen.

Forsendelse og levering

Du vil ved booking og betaling af en hytte, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn eller autocamper, få forevist en bookingbekræftelse/kontrakt fra Grønnehave Strand Camping, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Kontrakten kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber. Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos Grønnehave Strand Camping på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt. Det bestilte produkt kan ikke overdrages til andre eller ombyttes til kontanter.

Fortrydelsesret og refusion

Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

Ved afbestilling 30 dage eller mere før ankomst, godtgøres 50% af opholdets samlede pris. Ved afbestilling 29 dage eller mindre før ankomst, sker der ingen godtgørelse. Er man startet på sin ferie hos os, er den bookede periode bindende og kan ikke overdrages til andre.

Afbestillingsforsikring ved hytteleje

Ved tilkøb af afbestillingsforsikring kan du op til 7 dage før ankomstdato annullere dit
ophold og få hele beløbet refunderet med undtagelse af forsikringssummen på 399 kr.. 

Afbestillingsforsikring ved leje af campingplads

Ved tilkøb af afbestillingsforsikring kan du helt op til dagen før ankomst annullere dit ophold og få
hele beløbet refunderet med undtagelse af forsikringssummen på 299 kr. 

Registrering af oplysninger

Grønnehave Strand Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet, i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Grønnehave Strand Camping beholder registreringen i 5 år. Grønnehave Strand Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden. Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over internettet. Grønnehave Strand Camping tager forbehold for prisfejl i online booking, det er således altid de oplyste priser på hjemmesiden, der er gældende.

Reklamationsbehandling

Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du kontakte campingpladsen på nedenstående adresse eller telefonnummer.

Klager over bookingforløbet eller selve bookingen skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt.

Ønsker du at reklamere efter at du er kommet hjem, kan du senest 7 dage efter afrejse skrive til os på mailadressen info@gronnehave.dk.

Hos Grønnehave Strand Camping vil vi gøre alt for at dit ophold bliver noget helt særligt. Dog vil der altid kunne opstå fejl, og er der ting, du som gæst er utilfredse med, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til receptionen. Skulle en udlejningsenhed være mangelfuldt rengjort, eller skulle der være skader i udlejningsenheden, som vi har overset, skal du straks efter ankomst (inden for 2 timer) rette henvendelse til receptionen med henblik på at få denne mangel udbedret. Klager over eksempelvis rengøring der først fremføres ved afrejse, vil ikke blive behandlet.

Grønnehave Strand Camping kan ikke gøres ansvarlig for forekomster af dyr og insekter, idet vi er beliggende i et naturområde.

Virksomhedsoplysninger

Grønnehave Strand Camping Regstrupvej 83 DK – 5800 Nyborg +45 65 36 15 50 info@gronnehave.dk CVR.: 40096426

Ordensregler

Hos os bor mange mennesker på et begrænset areal. Vi har forskellige vaner, og det er netop en del af charmen ved camping. Det betyder også, at der nødvendigvis må gælde nogle få, enkle regler, så man undgår, at nogle campister er til gene for andre. Her er vores gældende ordensregler.

OPHOLD PÅ PLADSEN

Lejrcheferne har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Lejrchefens anvisninger skal altid følges.

Vi beder jer vise andre campinggæster hensyn og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet 23-07 skal der være ro på pladsen. Derfor er bommen også lukket i det tidsrum og kørsel er ikke tilladt.

Kørsel skal generelt indskrænkes til det mest nødvendige, og denne kørsel skal foregå i skridttempo max 10 km/t som skiltene på pladsen anviser.

Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Telthuse med faste vægge, vinduer og døre er ikke tilladt. Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven.

De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles – privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt.

Flagstænger, antenner, o.l. må ikke opstilles, og gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale med lejrchefen.

Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.

Handel på pladsen accepteres kun, hvis lejrchefens tilladelse foreligger.

Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken, o.l., skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem dvs. rene og ryddelige.

Den anviste affaldssortering skal benyttes. Information om sorteringen forefindes ved affaldsområdet. 

Bilvask må ikke finde sted på pladsen.

Opladning af el- og hybridbil er ikke tilladt.

Boldspil må kun foregå på boldbanen og ikke mellem telte og campingvogne.

Rygning er ikke tilladt i campingpladsens bygninger. Brug askebægre eller skraldespande.

Vogne skal stilles som anvist af lejrchefen.

HUNDE

Hunde må ikke støje og luftning skal finde sted uden for pladsens område. Hunde skal altid holdes i kort snor og der skal altid medbringes en plasticpose hvis uheldet alligevel skulle være ude. Ingen hunde i servicebygningen eller på badebroen.

BRANDSIKKERHED

Vogne/telte må ikke placeres nærmere end 1,5 meter fra skel. Dette er for at opnå en brandsikkerhedsafstand på 3 meter mellem vognene/teltene. Skulle uheldet være ude, er der rundt på pladsen placeret slukningsmateriale – Se oversigtskort. Alarmér brandvæsenet ved at ringe 112.

Hver enhed må max. have to flasker gas stående.

Afbrænding af bål er som udgangspunkt forbudt og må kun finde sted efter særlig tilladelse fra lejrchefen.

Der er placeret grille til fri afbenyttelse på terrassen. Sæt grillen i det fri, så osen og varmen kan slippe væk. Placer grillen på et jævnt underlag, der ikke kan brænde. Stil grillen i god afstand fra bevoksning og bygninger. Hav noget vand stående tæt på grillen, fx en spand med vand. Lad grillen slukke helt færdig ude i det fri.

ANKOMST OG AFREJSE

Camping:
Check ind fra kl. 14.00.
Afrejse senest kl. 12.00.

Hytter:
Check ind fra kl. 14.00.
Afrejse senest kl. 11.00.

ANSVAR

Vi som ejere af Grønnehave Strand Camping påtager os intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af camping-gæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, kan være bortvisning.

NATUR OG MILJØ

Da vi ligger midt i naturen skal der værnes om den. Der må ikke saves grene af træer eller buske. Dette står lejrchefen for hvis det findes nødvendigt. Husk at rydde op efter dig. Brug skraldespandene.     

SÆSON

For campinggæster, der har indgået en aftale om leje af sæsonplads gælder mere udførlige regler for camping-vognens mobilitet, enhedspladsernes indretning m.m. Reglerne er indarbejdet i lejeaftalen om sæsonpladsen, men kan altid udleveres ved henvendelse i receptionen.  

Lejebetingelser 2024

Specifikke betingelser for helsæsongæster

 • Periode: 23. marts kl. 10.00 – 22. september kl. 12.00
 • Depositum afregnes ved aftalens indgåelse og refunderes ikke: 2.000 kr. 
 • Restbeløbet betales enten ved overførsel til Vestjysk Bank Reg. 7657 Konto. 0001032697, Mobilepay 260725, ved kontantbetaling (kontakt lejrchefen herom) senest: 01-02-2024
 • Sæsongæster skal betale depositum for sæson 2025 senest 1. juli 2024, ellers vil pladsen gå til anden side.
 • Har man fornyet sin kontrakt til efterfølgende sæson, er det tilladt at lade sit gulv ligge i vinterhalvåret, hvis det tildækkes af en grøn presenning.
 • Sten, fliser eller andre forhindringer i græsset eller i hækken skal fjernes, så det er muligt for lejrchefen af klippe hæk samt græs udenfor sæsonen.
 • Derudover må der ikke ligge andet på pladsen, da vi ikke har mulighed for at kontrollere eventuelle forhold forårsaget af vind og vejr.
 • Se også generelle betingelser nedenfor

Specifikke betingelser for andre sæsoner

 • Forsæson periode:                       23. marts kl. 10.00 – 30. juni kl. 12.00
 • Eftersæson periode:                     4. august kl. 14.00 – 22. september kl. 12.00
 • Depositum afregnes ved aftalens indgåelse og refunderes ikke: 1.000 kr. 
 • Restbeløbet betales enten ved overførsel til Nykredit Reg. 7657 Konto. 0001032697, Mobilepay 260725, ved kontantbetaling (kontakt lejrchefen herom) senest: 01-02-2024
 • Sæsongæster skal betale depositum for sæson 2025 senest 1. juli 2024, ellers vil pladsen gå til anden side.
 • Pladsen ryddes fuldstændigt ved sæsonudløb og græsset klippes, så pladsen er klar til næste gæst.
 • Sommersæson er ikke længere muligt.
 • Se også generelle betingelser nedenfor

Generelle betingelser for alle sæsongæster

Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal altid overholdes.

 • Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattede personer fra lejers husstand samt husstandens hund, børn og børnebørn. Se betingelser i afsnittet ”familie”.
 • Lejer er forpligtet til at oplyse campingpladsen om evt. ændringer af sine kontaktoplysninger.
 • Beboelse af permanent karakter er ikke tilladt, dermed heller ingen mulighed for C/O adresse.
 • Alle personer skal navngives, stedfortræder kan ikke benyttes, heller ikke ved salg af vogn.
 • Fremleje eller videresalg af pladsen er ikke tilladt.
 • Udlejning af egen vogn er ikke tilladt.
 • Pladsen skal være pænt ryddet op hver gang den forlades.
 • I tilfælde af støjgener eller andre ulovligheder udenfor campingpladsens område, som kræver politiets indblanding, kontakt da politiet på 1-1-4 eller lejrchefen på 44 12 81 15
 • Campingpladsen bruger primært fastliggergruppen på Facebook og e-mail til at distribuere information. Derfor er det vigtigt at lejer opgiver korrekt e-mailadresse. Det er lejers egen pligt at holde sig informeret.
 • Der skal være ro på pladsen senest kl. 23.00. (Det er kun med lejrchefens accept, at der kan fraviges fra denne regel)

Strøm

 • Som lejer er man forpligtiget til følgende:
  • At ens el-måler virker (hvis den ikke virker, så kontakt lejrchefen). 
  • At ens el-måler er tilgængelig for lejrchefen. 
  • At ens el-måler er i ly for vind og vejr.  
  • At lejrchefen kan slå græs uden at klippe ledningen over – læg ledningen i hækken. (Der kompenseres ikke for ødelagte ledninger opstået ved græsklipning).
  • At oplyse lejrchefen om eventuelle strømproblemer.
 • Faste elmålere aflæses af lejrchefen inden start. Løse målere afhentes i receptionen og afleveres og aflæses igen dagen for afrejse.
 • Afregningsmetode og priser angående el bliver meldt ud inden sæsonstart. 
 • Det er ikke tilladt at oplade biler på campingpladsen, strømnettet kan ikke bære det.

 Opsætning af diverse

 • Du må opstille en campingvogn og et fortelt. Det er forbudt at stille et fritstående helårstelt op af eks. mærket Isabella Villa eller Wera Vivaldi Steel. Spørg lejrchefen hvis du er i tvivl
 • Hundehegn i metal må opsættes indenfor egen grund uden tilladelse
 • Læsejl må opsættes med en afstand på 3 meter fra naboens brandmateriel, men SKAL godkendes af lejrchefen. Selvom det har været godkendt året før skal det godkendes igen.
 • Teltskur må opstilles på grunden med en afstand på 3 meter fra naboens materiel. Så opstilling af dette forudsætter, at man har plads på grunden. Der kan IKKE afviges fra denne regel, da det er ren og skær brandlovgivning.
 • Anneks på telte er selvfølgelig muligt hvis man holder en afstand på 3 meter fra naboens brandmateriel.
 • Frontsolsejl er kun tilladt på pladserne 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26*, 34*, 99*, 104*, 109*, 114*, 119*, 123*, 127*, 131, 136, 137, 138, 146*, 147*, 148*, 149*, 150*, 212, 216*, 217*, 218 og 222*, så længe der er plads på ens egen matrikel, med samme afstandsregler som alt andet.
  *Vognen skal vende bestemt for at få godkendelse til dette, forhør dig hos lejrchefen.
 • På pladsen må der ikke lægges fliser, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter. Skure og lignende faste installationer må ikke opføres.

WIFI

 • Grønnehave Strand Camping leverer WIFI til almindeligt databrug. ”Døde” områder kan forekomme og derfor garanterer vi ikke 100% wifi-dækning på hele campingpladsen.  
 • Der vil være dækning i langt de fleste fortelte, afhængig af hvor god din enheds modtager er.
 • Det anbefales ikke at bruge Chromecasts, da disse udsender på samme kanal. Dermed kan de ødelægge wifi-oplevelsen for både dig selv, men også for de andre gæster. 
 • Grønnehave Strand Camping yder ikke teknisk support på lejerens udstyr. 
 • Kode til netværk forefindes i servicebygningen eller i receptionen.

Familie

 • Pladslejen inkluderer lejers børn, børnebørn og oldebørn (uanset alder) med gratis overnatninger i perioden 23. marts – 30. juni og igen fra 4. august – 22. september. Disse gratis overnatninger kan kun benyttes såfremt lejer selv er til stede under overnatningerne. I perioden 30. juni – 4. august vil overnatninger være til almindelig takst.
 • Vil lejer låne sin campingvogn ud til sine børn og børnebørn, vil dette være til normal takst. Se priser på www.gronnehave.dk

Gæster

 • Som sæsongæst her på campingpladsen er dagsgæster inkluderet i sæsonlejen (max 10 gæster pr. dag. Ønsker man flere gæster end 10 på en pågældende dag, afregnes dette til normal gæstetakst. Se priser på www.gronnehave.dk)
 • Alle gæster skal parkere på parkeringspladsen, og kan IKKE få adgang med bilen til campingpladsen.  

Parkering

 • Der kun tilladt at have 1 bil parkeret pr. enhed
 • Bilen skal parkeres på ens egen grund, eller foran forteltet. Har man ikke plads på enheden skal man parkere udenfor bommen. 
 • Gæster parkerer som tidligere nævnt altid på p-pladsen. Hvis det er nødvendigt at de skal ind på pladsen, skal dette aftales med lejrchefen. Fastliggere må IKKE benytte deres egne bomkort til at lukke folk ind på pladsen.  

Den overdækkede terrasse

 • Da vi har mangel på indendørs siddepladser, er det ikke muligt at reservere den overdækkede terrasse. Man er selvfølgelig velkommen til at bruge den, men andre har også ret til at være der.

Bommen og bomkort

 • Bommen er lukket mellem kl. 23.00 og 07.00
 • Der må ikke køres bil på pladsen mellem kl. 23.00 og 07.00
 • Der udleveres 1 bom-kort pr. plads.
 • Bomkortet afleveres igen samme dag som lejemålet ophører.   
 • Ved bortkommet bomkort, afregnes 50 kr.  

Græsslåning og hækklipning

 • Det påhviler lejer at klippe græs på det lejede areal. 
 • Græsset skal klippes i sæsonen min. 1 gang hver 14. dag. 
 • Lejrchefen kan ikke være behjælpelig med at klippe græsset. Dette kan evt. aftales med naboen.
 • Hækklipning står lejrchefen for. Der klippes i juni omkring Skt. Hans.
  • Husk at fjerne ledninger og andre sager fra hækken, så det er muligt for os at klippe.
  • Det påhviler lejeren at rive afklip sammen og placere det sammen med de andre lejeres afklip i en fælles bunke i vænget.
  • Lejrchefen står for at afhente og køre bunker af afklip væk.
  • Hvis man ønsker at hjælpe til med hækkeklipning eller yderligere sammenrivning, kan man henvende sig til lejrchefen.

Fraflytning ved sæsonudløb

 • Ønsker du at reservere nabogrunden i en periode til ind og udkørsel ved sæsonstart/slut, skal dette aftales med lejrchefen i god tid. (Vi har onlinebooking og kan derfor ikke garantere at dette er muligt) Se også specifikke betingelser øverst.

Fraflytning før sæsonudløb

 • Der vil ikke blive nogen refusion i forbindelse med fraflytning i løbet af en sæson. 
 • Pladsen skal være ryddet ved aftalte dato. Hvis ikke dette overholdes, vil der blive rekvireret professionel hjælp på lejers regning.

Erstatningsansvar

Campingpladsen er ikke erstatningsansvarlig for tab som skyldes:

 • svigt i campingpladsens strømforsyning eller faciliteter, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, epidemier, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking).
 • strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af campingpladsen og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af campingpladsen.
 • andre omstændigheder, som er uden for campingpladsens kontrol.

Forbehold

 • Lejebetingelserne kan risikere at blive redigeret i løbet af sæsonen. Hvis der sker ændringer, vil dette blive meddelt på e-mail.
 • Der tages forbehold for trykfejl.  

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til os på
+45 65361550 eller skriv til info@gronnehave.dk