Lejebetingelser 2022

Lejebetingelser fastliggere på Grønnehave Strand Camping 2022

 

Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal altid overholdes.

 

 • Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattede personer fra lejers husstand og hjemmeboende børn under 18 år samt husdyr.
 • Lejer er forpligtet til at oplyse campingpladsen om evt. ændringer af sine kontaktoplysninger.
 • Beboelse af permanent karakter er ikke tilladt.
 • Alle personer skal navngives, stedfortræder kan ikke benyttes, heller ikke ved salg af vogn.
 • Fremleje eller videresalg af pladsen er ikke tilladt.
 • Udlejning af egen vogn er ikke tilladt.
 • Du må opstille én campingvogn og ét fortelt. 
 • Redskabstelt, læsejl, solsejl, hundehegn og lignende må ikke opføres uden særskilt aftale med lejrchefen. Disse nævnte ting er også omfattet af brandreglementet og der skal dermed være 3 meters afstand til andre enheder. 
 • På pladsen må der ikke lægges fliser, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter. Skure og lignende faste installationer må ikke opføres.
 • Pladsen skal være pænt ryddet op hver gang den forlades.
 • I tilfælde af støjgener eller andre ulovligheder udenfor campingpladsens område, som kræver politiets indblanding, kontakt da politiet på 1-1-4.
 • Alle vogne skal være ude af pladsen senest den 25-09-2022 kl. 12.00. For forsæsoner gælder det 01-07-2022 kl. 12.00. Faste gulve må gerne blive liggende overdækket med grøn presenning indtil sæsonen starter igen. Hver enkelte lejer har selv ansvaret for at presenninger og andre løse dele ikke river sig løs og beskadiger fx bygninger eller andre campisters gulve.  
 • Campingpladsen bruger primært fastliggergruppen på Facebook og e-mail til at distribuere information. Derfor er det vigtigt at lejer opgiver korrekt e-mailadresse. Det er lejers egen pligt at holde sig informeret.
   

Betalingsbetingelser

 • Depositum afregnes ved aftalens indgåelse og refunderes ikke. Depositum helsæson: 1.500 kr. Andre sæsoner: 750 kr. 
 • Alle for- og eftersæsonsgæster skal forny kontrakt og betale depositum inden afrejse. Ellers vil pladsen gå til anden side.
 • Helsæson skal forny deres kontrakt og betale depositum senest d. 14-08-2022. Ellers vil pladsen gå til anden side. 
 • Restbeløbet betales enten ved overførsel til Nykredit Reg. 8117 Konto. 4924392, Mobilepay 260725, ved kontantbetaling eller med Dankort senest: 
  • Hel- og forsæson 01-03-2022
  • Efter- og sommersæson 01-05-2022
 • Bommen og receptionen åbner 03-04-2022 kl.10.00. Indkørsel med vogne tillades kun hvis underlaget kan bære det. Dette afgøres af lejrchefen og der informeres herom via Facebook og mail. 

 

Strøm

 • Som lejer er man forpligtiget til følgende:
  • At ens el-måler virker (hvis den ikke virker, så kontakt lejrchefen for at få en ny). 
  • At ens el-måler er tilgængelig for lejrchefen. 
  • At ens el-måler er i ly for vind og vejr.  
  • At lejrchefen kan slå græs uden at klippe ledningen over (læg ledningen i hækken).
  • At oplyse lejrchefen om eventuelle strømproblemer.
 • Elmåler afleveres og aflæses i receptionen sidste dag i sæsonen. På de pladser hvor der er fast elmåler aflæses og afregnes dette sidste dag i sæsonen. 
 • El-pakke er obligatorisk. Første el-pakke skal købes senest samme dag ens campingvogn kommer ind på campingpladsen. Der kan købes flere pakker i løbet af sæsonen, dog skal disse købes inden påbegyndelse af forbrug.  Forbrug udover pakkerne afregnes med 3,75 kr. pr. kWh.
 • Køb af for meget strøm refunderes ikke. 


WIFI

 • Grønnehave Strand Camping leverer wifi til almindeligt databrug. ”Døde” områder kan forekomme og derfor garanterer vi ikke 100% wifi-dækning på hele campingpladsen.  
 • Der vil være dækning i langt de fleste fortelte, afhængig af hvor god din enheds modtager er.
 • Det anbefales ikke at bruge Chromecasts, da disse udsender på samme kanal. Dermed kan de ødelægge wifi-oplevelsen for både dig selv, men også for de andre gæster. 
 • Grønnehave Strand Camping yder ikke teknisk support på lejerens udstyr. 
 • Kode til netværk udleveres ved check ind.

 

Gæster

 • Gæster til de pladser der har købt dagsgæstekort skal ikke melde sig i receptionen. Dagsgæstekortet gælder kun for max 10 gæster om dagen. Gæster derudover afregnes almindelig gæstepris.
 • Gæster til de pladser der ikke har dagsgæstekort skal melde sig i receptionen ved ankomst.
 • Overnattende gæster skal enten afregne ved ankomst eller afrejse.
 • DET ER IKKE MULIGT AT HAVE DAGSGÆSTER I PERIODEN 1/7 - 3/7 under Tour De France.  

 

Parkering

 • Der må kun køre én bil ind og holde parkeret pr. plads
 • Bilen skal holdes indenfor camping-enheden. Har man ikke plads på enheden skal man parkere udenfor bommen. 
 • Gæster parkerer altid på p-pladsen. Hvis det er nødvendigt at de skal ind på pladsen, skal dette aftales med lejrchefen. Fastliggere må IKKE benytte deres egne bomkort til at lukke folk ind på pladsen.  
 • Det er ikke tilladt at oplade el-biler på campingpladsen, strømnettet kan ikke bære det.

 

Den overdækkede terrasse

 • Da vi har mangel på indendørs siddepladser, er det ikke muligt at reservere den overdækkede terrasse. Man er selvfølgelig velkommen til at bruge den, men andre har også ret til at være der.  

 

Bommen og bomkort

 • Bommen er lukket mellem kl. 23.00 og 07.00
 • Der må ikke køres bil på pladsen mellem kl. 23.00 og 07.00
 • Der udleveres 1 bom-kort pr. plads.
 • Bomkortet afleveres igen samme dag som lejemålet ophører.   
 • Ved bortkommet bomkort, afregnes 50 kr.  

 

Græsslåning og hækklipning

 • Det påhviler lejer at klippe græs på det lejede areal. 
 • Græsset skal klippes i sæsonen min. 1 gang hver 14. dag. 
 • Lejrchefen kan ikke være behjælpelig med at klippe græsset. Dette kan evt. aftales med naboen.
 • Hækklipning står lejrchefen for og der klippes 2 gange om året. I juni og i september. Hvis man ønsker at hjælpe til med dette, kan man henvende sig til lejrchefen.

 

Fraflytning

 • Der vil ikke blive nogen refusion i forbindelse med fraflytning i løbet af en sæson. 
 • Har man bygget gulv i fortelt skal dette fjernes. Hvis ikke man fjerner gulvet inden afrejsedato, vil der blive rekvireret professionel hjælp, og regningen sendes til lejer. 

 

Udenfor sæson

 • For at værne om privatlivets fred vil det fremadrettet ikke være muligt at besøge Grønnehave Strand Camping via den nuværende indkørsel i vinterlukkeperioden. Det er privat område i vinterhalvåret. Dette betyder at AL besøg og færdsel i indkørslen og omkring receptionsbygningen, bordtennisbordet, og legepladsen i vinterlukkeperioden ikke er tilladt. Man kan altså ikke få lov at gå/køre ind og ordne sin plads før åbningsdagen. 
 • Man er velkommen til at tilse sin plads med inddgang fra kommunens grønne område. 


Erstatningsansvar
Campingpladsen er ikke erstatningsansvarlig for tab som skyldes:

 • svigt i campingpladsens strømforsyning eller faciliteter, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, epidemier, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking).
 • strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af campingpladsen og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af campingpladsen.
 • andre omstændigheder, som er uden for campingpladsens kontrol.